Allt om salt

allt om salt falksalt

Salt är den enda sten som människan äter. Du behöver saltet för att leva, och människan har dragit nytta av alla dess kemiska och fysiska egenskaper i tusentals år. Denna makalösa mineral har fängslat oss ända sedan 1830. Vi vet allt om salt och skulle gärna berätta det för dig. Här är några smakprover till att börja med.


 

Salt för livet
Så gott som alla livsmedel innehåller salt. Utan tillsatser får vi i oss ca 1 gram om dagen, men vi behöver ungefär 6 gram om dagen för att överleva. Det är en förutsättning för att våra celler ska fungera. Men vi får inte äta för mycket av det heller. Sedan 1920-talet tillsätts ofta jod i salt, för hälsans skull. Jod är ett livsviktigt grundämne som vi behöver för att reglera ämnesomsättningen. Falksalt är den enda saltproducenten som har flingsalt med jod.


 

Var kommer saltet ifrån?
Det som vi kallar havssalt utvinner vi naturligtvis direkt ur havet, som innehåller knappt tre procent natriumklorid (som salt heter med kemiska termer). Det så kallade bergsaltet, eller stensaltet, kommer från saltavlagringar i marken. Det här saltet har egentligen sitt ursprung i uttorkade hav.
Salt kan sedan förädlas på olika sätt, så att vi får finkornigt eller grovkornigt salt och flingsalt med mera.


 

Vad är havssalt?
Havssalt kan vara grovt, fint eller flingor. Vi använder det som badsalt och i industrier, men framför allt har vi det till att ge maten mer smak. Havssalt är enligt många godare än bergsalt och kallas ofta för gourmetsalt. Det framställs genom att man leder in havsvatten i grunda bassänger, så kallade saliner, där vätskan får dunsta bort. Sedan renas saltet till livsmedelskvalitet.


 

Vad är flingsalt?
Vårt flingsalt framställs traditionellt av vatten från Medelhavet. Saltet framställs genom att leda in havsvatten i grunda bassänger, så kallade saliner, där vattnet långsamt får dunsta bort. Saltet skördas, torkas, renas, siktas och paketeras för hand. Den speciella strukturen i flingsalt ger en större och sinnligare smakupplevelse, jämfört med när du använder vanligt hushållssalt. Vårt flingsalt är 100 procent naturligt och godkänt för användning i ekologisk tillverkning.


 

Vad är bergsalt?
Bergsalt är en helt naturlig produkt som bryts i 800 meterdjupa gruvor. Det har en naturlig renhet på cirka 98 procent NaCl, och en lite mildare saltsmak än det raffinerade saltet. Dessa saltfyndigheter bildades för mer än 200 miljoner år sedan. Bergssalt används direkt i matlagning men kan även användas som råvara till vakuumsalt.


 

Vad är vakuumsalt?
Vakuumsalt är ett slags raffinerat bergsalt, som man utvinner genom att rent vatten pumpas ner i stora bergssaltdepåer. Vattnet löser upp saltet och pumpas sedan tillbaka upp till stora behållare. Sedan renas saltet och vattnet kokas bort under vakuum (undertryck) och värme. Vakuumsalt är mycket vanligt i livsmedel. Eftersom det är så rent, används det också i sjukvården.


 

Salt i stora lass
Varje år produceras över 250 miljoner ton salt. Men det blir en del kvar ändå. Om vi utvann allt salt ur havet, så skulle det saltet täcka alla havsbottnar med ett 150 m tjockt saltlager.


 

Värd sin vikt i salt?
Salt var så värdefullt i antikens Rom att soldaterna i romarriket fick ut en del av sin lön i salt. Det är därför lön heter salary på engelska och salaire på franska. I Asien var det saltförsäljningen som finansierade bygget av kinesiska muren.


 

Vad har vi saltet till?
Salt har använts av människan i årtusenden och haft enorm betydelse för samhällsutvecklingen. Handelsvara, botemedel, smaksättare och konservering. Innan vi kunde frysa ner mat var saltning den effektivaste och säkraste konserveringsmetoden. Saltet har inte mindre än 14.000 olika användningsområden. Vi har det till exempel i mat, i läkemedel, på vägar, i gödsel och i tvål. Vi använder det också för att avkalka vatten och producera plast.


 

Salt binder vätska
Att saltet binder vätska innebär förenklat att vätskans och saltets molekyler vill vara i balans. De fördelar sig alltså jämnt sinsemellan. Till exempel kan du använda salt för att dra vätska ur den rivna gurkan till tzatzikin. Detta är också förklaringen till att rimmat och marinerat kött blir saftigare. Av samma anledning ska salt inte blandas i en deg förrän efter att övriga ingredienser hunnit jobbas ihop ordentligt.


 

Salt smälter snö och is
I vintertid används salt ofta för att smälta snö och is på vägarna. Du kan också använda salt mot halka hemma på trappen eller altanen. Saltet sänker helt enkelt vattnets fryspunkt, ungefär så här: När saltet läggs på snö eller is löses det upp i natrium- och klorjoner. Dessa blandar sig med vattenmolekylerna som då inte kan sätta ihop sig till iskristaller.


 

Vad är ett s k koshersalt?
Kosher-salt kan vara antingen ett bergssalt, havssalt eller flingsalt. Oftast benämns i USA ett Koshersalt antingen som ett finkornigt eller lite mer grovkornigt salt (havs- eller bergs). Kosher betyder att saltet är certifierat enligt judisk standard för hantering och tillagning. Om ett recept hänvisar till ett kosher-salt, så rekommenderas ett havssalt, med en lättare textur, som smälter fortare.